Megatrons"Meet our Team"

sample13

Abhraneil Basu

sample13

Amit Kumar Prajapati

sample13

Ankita Singh

sample13

Arunava Sengupta

sample13

Ashish Singh

sample13

Bhaskar Ghosh

sample13

Kuntal Roy

sample13

Rahul Kumar

sample13

Rajdeep Senapati

sample13

Raman Trivedi

sample13

Rohit Kumar Roy

sample13

Shalini Singh

sample13

Shubham Tiwary

sample13

Thirumala Kothari

sample13

Vinit Pandey

sample13

Abhishek Jha

sample13

Avishek Nayak

sample13

Ankit Kumar

sample13

Anubhav Sarkar

sample13

Ashutosh Sharma

sample13

Ayush Roy Munshi

sample13

Debodyuti Sengupta

sample13

Mukund Singhania

sample13

Niladri Pal

sample13

Nishan Bhowmick

sample13

Pourabi Banerjee

sample13

Pratik Kumar Saha

sample13

Pratik Lakhotia

sample13

Rajdeep Das

sample13

Rashi Jain

sample13

Satyam Seth

sample13

Sayantika Paul

sample13

Shashi Singh

sample13

Shilpi Kundu

sample13

Shinja Ghosh

sample13

Shivam Ghosh

sample13

Shumail Ansari

sample13

Soumyadipta Kumar

sample13

Swarnab Mukherjee